Skifertekking

Tekking med ulike typar skifer har lange tradisjonar i Voss- og Hardangerregionen.

Tekking med ulike typar skifer har lange tradisjonar i Voss- og Hardangerregionen. Du kan her læra tradisjonell skifertekking av ein erfaren instruktør. Kurset vil ha med teori om ulike måtar å leggje skifer på og praktisk tekking på eit tradisjonelt hus. Pluss synfaring av ståande hus med skifer.
Det er ein fordel om kursdeltakarane har handverksbakgrunn, men kurset er også ope for andre med interesse for å læra skifertekking.

Kurset går frå fredag 6.09 til søndag 8.09.2024. Det er eit kurs på 22 timar.

Fredag 6.09. 09:00 – 17:00
Stad: Skulstadmoen, Voss
Gjennomgang av teori, ulike prøvetak og ulike typar skifer brukt til tekking.
Lunsj
Synfaring av ståande bygg med skifertak.
Førebuing og start skifertekking

Laurdag 7.09 kl 09:00 – 16:00Stad: Voss
Tekking.

Søndag 8.09 09:00 – 16:00
Stad: Voss
Tekking

Instruktør: Byggmeister Olav Langesæter
Pris: kr 2 600
De får mat og drikke under kurset.

Påmelding

Send følgjande: Namn, adresse, mobilnummer, epost og fødselsår til post@kulturakademi.no

Skriv i påmeldinga om du har handverksbakgrunn og/eller erfaring med tekking.

Spørsmål om kurset kan rettast til:
Atle Ove Martinussen
post@kulturakademi.no
004790368990
Kurset er støtta av Studieforbundet kultur og tradisjon

    06. september 2024

    Voss

    Påmelding