Høgskulestudium - Tekstil

Etter- og vidareutdanning

Oppdag faget

Tekstilkulturstudiet er ei utdanning i tekstilfag på høgskulenivå. Studiet gjev ei oversikt over det omfattande tekstilfaget ved å ta for seg både grunnleggjande og sentrale felt og meir spesifikke område, og set tekstilfaget inn i ein stor kulturell samanheng. Studiet omhandlar tekstilar til klede, innreiing og anna bruk. Ein vil få innføring i ulike tekstile materialar, teknikkar og samanhengen mellom materialval, teknikk, etterbehandling og bruksområde, og i tilllegg vert det førelese i den kulturhistoriske utviklinga i faget.

Tekstilkultur 1

Varigheit 1 år

Studiet Tekstilkultur 1 legg vekt på innføring i materialar og teknikkar. Presentasjon av ulike teknikkar og marerialar omfatter korte praktiske demonstrasjonar, saman med historikk. Dette vert sett inn i ein kulturell samanheng og drøfta. Studiet går over 5 samlinger og vert avslutta med ein 6 timars skriftleg eksamen.

Tekstilkultur 2

Varigheit 1 år

På Tekstilkultur 2 legg vi vekt på tekstilar i eit kulturhistorisk perspektiv. Gjennom fem samlinger vert det arbeidd med kva tekstilane tyder i eit overordna kulturhistorisk perspektiv. Ved kvar samling vert det også sett av tid til igangsetting og rettleiing av semesteroppgåva. Oppgåva skal ha ein teoretisk og ein praktisk del, omhandle eit sjølvvalt tema, og til slutt forsvarast munnleg.