Kven er vi

Vestnorsk kulturakademi er eit undervisningssenter på universitet/høgskulenivå, og har som hovudmål å ta vare på, formidla og utvikla erfaringskunnskapen som ligg i den vestnorske kulturarven.

Vi tilbyr etter- og vidareutdanning, og kortare kurs, i ulike handverks- og byggeteknikkar.

Kulturakademiet er òg eit regionalt senter for kulturbasert næringsutvikling basert på handlingsboren kunnskap. Kursa våre er støtta av Norsk Kulturminnefond og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Bygningsvernsenteret (BVS) ved VKA tok tidlegare på seg oppdrag innan restaurering av bygg med kulturhistorisk verdi, men vart diverre lagt ned 01.01.2020. Antikvarisk rådgjeving i høve restaurering og istandsetjing av kulturhistoriske bygg vert no gjeve av VKA. VKA arrangerer òg kurs i byggrelaterte teknikkar som grindbygging, lafting, tørrmuring og snekring.

Passer på Vestnorsk kulturarv

Handlingsboren kunnskap

Kulturbasert næringsutvikling

Kursa vi tilbyr

Vaksenopplæring (etter og videreutdanning)

Du får realkompetanse innan byggfag

Byggfag

Grindbygg · Lafting · Muring · Snekring

Andre kurs

Skifertekking · Ølgjengemaking ·  Skimaking

Høgskulestudium

Vidareutdanning på bachelornivå

Du får studiepoeng

Tekstilkultur 1

15 studiepoeng

Tekstilkultur 2

15 studiepoeng

For tida går eg på Tekstilkultur 1, som er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Vestnorsk kulturakademi på Voss.

Lærer fantastisk mykje om historie, materiale, teknikkar og uttrykk. Frå spinning til bærekraft, arkeologiske funn til samtidige eksperiment. Veldig gjevande, ikkje minst takka alle dei sjukt kompetente og dyktige medstudentane mine, med mykje ulik erfaring frå mange stader i landet.

Her frå helgas samling på Voss, som kretsa kring fiber, spinning og veving. Veldig stas å få prøve seg på ein mini varafell, det vert nok ein del nerding framover.

Sara Heilevang

kursdeltakar

Aktuelt